Δεν με ενδιαφέρουν τα μεγάλα λόγια, με ενδιαφέρουν τα μεγάλα έργα.